Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Archive for the Pendekatan Kelembagaan Category

Tesis Kelembaagaan Keamanan: Alternatif Model Kelembagaan Keamanan di Laut

Judul Tesis :¬†Kelembaagaan Keamanan Alternatif Model Kelembagaan Keamanan di Laut (Coast Guard) di Indonesia dengan Pendekatan Kelembagaan Bromley   A. Latar Belakang Wilayah perairan Indonesia juga berfungsi sebagai life line pelayaran baik nasional maupun internasional, yang tunduk pada berbagai pengaturan internasional khususnya yang berkaitan dengan teknis pelayaran

Read more